Kystvej 55, 6200 Aabenraa. 74628985    40423346  asc@aabenraa-sejlclub.dk   Hverdage 9.00-12.00  Lørdag og søndag lukket

asc logo negativ lille 100

 

Sikkerhedsregler for Aabenraa Sejl Club's kajak afdelingen

De følgende sikkerhedsregler gælder for alle aktiviteter, der udøves i klubben.  Det påhviler alle medlemmer at være bekendt med, og følge sikkerhedsreglerne når man deltager i klubaktiviteter, eller låner klubbens kajakker

1. Deltagelse i klubarrangementer og ture.

På alle ture på klubaftener og andre klubarrangementer har udvalget udpeget en eller flere turledere. Det forventes, at alle deltagere på disse ture efterkommer turlederens anvisninger. Alle deltagere skal bære årstids egnet tøj, og bære godkendt svømmevest.

1a. padling på egen hånd (uden turleder) i klubbens kajakker aftales med udvalget og kan kun ske efter nærmere aftale.

2. Sikkerhedsfaktorer.

 • Frigivne roere kan padle i klubregi i perioden fra standerhejsning til Standerstrygning.
 • Medlemmer der er under uddannelse, kan efter aftale med turleder komme med på tur afhængig af vejr og vind.
 • Nye medlemmer/begyndere kan prøve at padle under vejledning fra en instruktør.

Lån af klubkajakker

 • Ved lån skal navn og bådnummer registreres på tavle i skuret, med brugernavn og telefonnummer, turens start tidspunkt og hjemkomst tidspunkt, samt rute.
 • Lån af klubkajakker forudsætter at brugeren er friroet, med friroet menes at bruger har deltaget i DGI roer 1 forløb, eller har egen færdigheder svarende hertil.
 • Lån af klubkajak må ikke ske til trediemand, dvs. friroede medlemmer må ikke låne ud til venner der ikke er medlemmer af klubben.
 • Fejl og mangler på den lånte kajak skal noteres på mangel liste i klubhuset.
 • Lånte kajakker afleveres rengjorte og tømt for vand.

For alle medlemmer anbefales desuden:

 • Paddel ikke alene.
 • Tjek vejrudsigten: Lufttemperatur, vindstyrke og –retning, vandtemperatur
 • Paddel kystnært, og vær opmærksom på fralandsvind.
 • Vær bevidst om egne evner og Paddel ”tur efter evne”
 • Bær årstids egnet tøj og tag eventuelt ekstra tørt undertøj med.
 1. Ansvar

For alle medlemmer der deltager i klub arrangementer og ture, er det medlemmernes egen ulykkesforsikring der dækker uheld under deltagelse i klub arrangementer.

Klubbens Instruktører og klubben som helhed er dækket af Idrætternes fællesforsikring, der dækker ansvarsforsikring for instruktører der udøver frivilligt arbejde i forening.

Private kajakker samt eget udstyr der anvendes af medlemmer i forening er ikke dækket af klubbens forsikring.

 1. Udstyr og sikkerhed

Medlemmer skal bære godkendt svømmevest samt årstids egnet tøj, således at man alene eller i gruppen er i stand til at bjærge sig selv. relevant sikkerhedsudstyr (mobiltelefon, og evt. træktov ) medbringes af mindst en person i gruppen.

5. Krav til turleder/instruktør

Turlederen/instruktøren sikrer sig at ture er lagt op på tavlen i klubhuset.

Turlederen informerer deltagerne om turens længde, formål, organisering, sikkerhedsforhold mv. inden turstart. Med organisering forstås at f.eks gruppen padler samlet og holder sig kystnært

Turlederen skal tage højde for deltagernes forudsætninger samt de aktuelle vejrforhold samt have taget højde for “worst case” situationer på den planlagte tur.

Turleder medbringer altid relevant udstyr samt mobil telefon under turen. Med relevant udstyr forstås f.eks en trækline til bjærgning af person ind til land.

Turlederen sikrer at der er fornødent materiel med i gruppen i form af mobil telefoner og bugserliner.

 

Chresten Krogh DGI kano kajak og SUP