Kystvej 55, 6200 Aabenraa 7462 8985 4042 3346 asc@aabenraa-sejlclub.dk Man - søndag 9.00 - 10.00

Generalforsamling 2021 indkaldelse

Hermed indkalder Aabenraa Sejl Club til generalforsamling

Torsdag den 2. december 2021 – kl. 19:30

i ASC's klubhus på Kystvej

Dagsorden er ifølge vedtægternes § 8 følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020/21
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021/22, samt fastsættelse af kontingent og indskud
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Regnskab og budget samt forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes pr. ePost ca. otte dage før generalforsamlingen afholdes.

Såfremt medlemmer har forslag til behandling på generalforsamlingen, skal et sådant forslag ifølge vedtægternes §være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Forslag kan evt. fremsendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vel mødt til den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen