Kystvej 55, 6200 Aabenraa. 74628985    40423346  asc@aabenraa-sejlclub.dk   Hverdage 9.00-12.00  Lørdag og søndag lukket

asc logo negativ lille 100

Formål

Sejlerskolen Aabenraa Sejl Club skal være en velfungerende skole, der med udgangspunkt i sejlsport, skaber basis for udviklende og engagerende aktiviteter på land og på vandet.

Skolens mål:

 • At højne sikkerheden til søs.
 • At gøre eleverne til habile tursejlere med hovedvægten lagt på sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand.
 • At eleverne består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere.
 • At give deltagerne mulighed for at sejle kapsejlads efter de grundlæggende færdigheder er opnået.
 • At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje.
 • At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter.
 • At tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed, med plads til respekt for individuelle forskelle.

Sikkerhedsinstruks:

Aabenraa Sejl Clubs sejlerskole underviser ud fra Søsportens 10 sikkerhedsråd:

 1. Undersøg vejrforholdene
 2. Hold redningsudstyret ved lige
 3. Giv ikke anledning til uro: Ring hjem
 4. Hold båden ved lige
 5. Lær at svømme
 6. Vis hensyn over for store skibe
 7. Lær at sejle
 8. Bliv ved båden hvis den kæntrer
 9. Lær søens færdselsregler
 10. Bland ikke spiritus og søsport

Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Alle bærer redningsvest under hele sejladsen.

Eleverne opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Aabenraa Sejl Clubs sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) 8-tals manøvren, som den er dokumenteret i Dansk Sejlunions materiale.

Der må kun sejles, når der befinder sig instruktør ombord. Instruktøren skal være udpeget/ godkendt af skolens ledelse. Dette gælder også hvis bådene udlånes til andre formål.

Ved sejlads udenfor de skemalagte træningsaftener skal der før afgang afleveres besked om:

Hvem er ombord:  
Forventet afgang: dato og tidspunkt
Forventet hjemkomst: dato og tidspunkt

Informationen sendes pr. mail, som minimum til formanden, men gerne til alle instruktører

Bådenes sikkerhedsudstyr omfatter:

 • Håndlygte
 • Kasteline
 • Nødblus/nødraketter
 • Anker og ankerline
 • Kompas
 • Forbindskasse
 • Brandslukker
 • Værktøj inkl. kniv