Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

Trænerpolitik i juniorafdeling.

Juniorafdelingens trænerstab består af såvel voksne (forældre med sejladserfaring) og unge trænere (erfarne jollesejlere).

Alle trænere bør gennemgå Dansk Sejlunions junior og ungdomsinstruktørkurser eller have tilsvarende uddannelser. Udgifter til kurserne betales af klubben. Trænerne søges løbende udviklet ved opfølgningskurser og ved at deltage som assistenter for mere erfarne trænere.

Koordinatoren for trænerne forestår planlægningen i samarbejde med trænergruppen.

Der laves planer for træningen og undervisning, en sommer og en vinter sæson.

Vintertræning kan evt. foregå med / i naboklubber.

De enkelte trænere laver programmer for deres træning herunder målsætning for de enkelte sejlere i deres gruppe. Hertil benyttes Diplom sejlerskolen.

For optimist sejlere trænes der på 3 niveauer, begyndere, øvede og kapsejlere. Hver gruppe trænes primært af samme træner, sæsonen igennem, således at kontinuiteten i undervisningen samt kontakten til sejleren bliver bedst mulig.

Storjolle sejlerne trænes særskilt.

Der indkøbes sejltøj til alle trænere som er påbegyndt DS træneruddannelse.

Juniorudvalget d. 2012.04.24

Jollepolitik i juniorafdelingen.

Juniorafdelingen råder over et vist antal joller til udlejning. Dette for at ingen skal ud og investere i joller uden at have prøvet at sejle. Jollerne udlejes efterset og sikkerhedsmæssige forsvarlige.

Udlejningsregler:

Det er juniorudvalgets klare overbevisning at jolleudlejning/vedligeholdelse skal hvile i sig selv og at jollerne skal være afskrevet efter 6 - 10 år afhængig af jolletype. Dette klares ved at sætte lejeprisen efter anskaffelsesprisen divideret med afskrivningsperioden. Vedligeholdelse påhviler lejer.

Optimistjolle klasse 1 er forbeholdt begyndere.

Øvrige joller udlejes på gældende bestemmelser.

Juniorudvalget 2012.04.24

Forældrepolitik i juniorafdelingen.

Der lægges vægt på, at styrke forældrenes deltagelse i Juniorafdelingens arbejde, dels i den daglige sejladstræning og i forbindelse med sommerlejr og kapsejladsstævner. Ligeledes bør forældre inddrages i den daglige udformning samt vedligeholdelse af Juniorafdelingens materiale.

Arbejdet i juniorafdelingen hviler på frivilligt arbejde fra klubbens side og vi håber derfor på at få hjælp fra forældrene. Klubben vil opfordre forældrene til at hjælpe med arbejdet i juniorafdelingen, både de forældre der ikke er medlem og dem som er medlem af klubben.

Forældrene opfordres til at deltager i juniorafdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, forplejning, aktivitets tilrettelæggelse og vedligeholdelse af juniorafdelingens materiale. Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres børn, til sejladser, lejre eller lignende.

Forældrene opfordres til at støtter barnet i at sejle efter Juniorafdelingens sikkerhedsregler samt søsportens sikkerhedsråd.

Juniorafdelingen har en forældrekontakt person, da en del forældre bliver, mens deres børn bliver undervist.

Klubben har ind til videre lagt fokus på bredde- og elitesejlads.

Juniorudvalget 2012.04.24

150