Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

Vagtplan 2015

Dato Brovagt Forplejning
Mandag
28. april
Onsdag
30. april

Mandag
5. maj


Onsdag
7. maj


Mandag
12. maj


Onsdag
14. maj


Mandag
19. maj


Onsdag
21. maj


Mandag
26. maj


Onsdag
28. maj


Mandag
2. juni


Onsdag
4. juni


Mandag
9. juni

Onsdag
11. juni


Mandag
16. juni


Onsdag
18. juni


Mandag
23. juni

Onsdag
25. juni
Juli Sommerferie


Forplejning

Mandag: Selvvalgt menu
Onsdag: Frugt - Ulige uger Fællesspisning kl. 17.00

Brovagt

Tidspunkt

Fra første jolle går på vandet, - til sidste jolle er oppe igen !

( - i praksis vil det sige fra ca. kl. 17.45 – 20.00 )

Opgaver

Jollevogne

Der skal være kontrol over jollevognene, - dvs. vognene skal være til rådighed for dem, der skal først på vandet og ikke være optaget af både der skal ud som de

sidste ….

Når sejlerne kommer ind sørger brovagten for, at der så vidt muligt hele tiden er ledige jollevogne ved slæbestedet.

Vagt-opgaven

Som en del af klubbens sikkerhedspolitik, skal der under hvert træningsarrangement være vagt på land.

Brovagtens opmærksomhed skal være rettet mod sejlerne på fjorden…og han / hun skal i øvrigt være beredt til at hjælpe sejlere, der af den ene eller anden grund

kommer i havn under træningen.

Brovagten skal være i radio-kontakt med trænerne på vandet

VHF – Radio

Brovagten sørger for at klargøre de håndholdte VHF-radioer fra klubhuset og uddele dem til trænerne så der er en radio pr. følgebåd som er på vandet, samt til brovagten selv. Efter endt træning indsamles radioerne igen på slæbestedet, og bringes til opladning i det aflåste skab i klubhuset.

Radioerne skal være rene og tørre inden de sættes i VHF skabet til opladning.

Omklædningen

Det er brovagtens opgave at sikre, at sejlerne efterlader hhv. pige- / drenge-omklædningsrummet i sober og opryddet stand, med nysvabret gulv, - og fri for affald.

Udstyr/Materiel

VHF – Radioerne opbevares i det østlige jolleskur/skab sammen med opladere.

1 stk. D-nøgle samt 1 stk F nøgle anvendes. Evt. udleveres nøglerne til gruppen.

Man må klæde sig på efter vejret ….endvidere er det en god idé, at have en

kikkert om halsen.

Bemanding

Brovagten skal fremgå af vagtplanen som hænger i klubhuset og hjemmesiden. Navne- og telefonliste udleveres.

Forplejning

Opgaver

Forplejningen

Lidt hurtig energi til sejlerne efter endt sejlads, - kan f.eks. være : frugt, kiks, kage, boller, suppe eller hvad fantasien ellers kan bringe….

Saft til alle sejlere

Kaffe til alle trænere, hjælpere og forældre

Der må max. bruges xx kr. pr aften. Der indbetales 100 kr. pr. barn ca. 2 gange i sæsonen.  

Oprydning

Afrydning og aftørring af borde/stole og køkkenbord samt nødvendig rengøring af gulv.

Udstyr/Materiel

Køkkenet i junior klubhuset er til fri afbenyttelse

Klubben sørger for engangskrus til saft og kaffe

Kaffemaskine i klubhuset er til fri afbenyttelse

Klubben leverer kaffebønner og -filtre

Bemanding

min. 1 sejlers forældre pr. vagt

Gruppen består af de sejler-forældre, der ellers ikke bestrider nogen

hjælperopgave i forbindelse med de to ugentlige træningsaftener.

Gruppen afklarer / planlægger selv internt den nødvendige vagtplan samt

hvorledes pludselige afbud håndteres.

Vagtplanen ønskes ophængt på opslagstavlen bag glaspladen v. juniorskur

Opdateringer / ændringer meddeles på opslagstavlen

Én person udpeges som den ansvarshavende. (aktivitetsudvalg)

 

130