Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

1. Målsætning for projekt

Formålet er at fastholde unge i sejlsport. Derudover ønsker vi at finde ud af hvad de unge vil, og finde det bedst mulige resultat, så andre klubber i sidste ende kan få gavn af det.
Vi har på baggrund af et workshop fundet ud af hvad de unge har lyst til at beskæftige sig med.

 

2. start-up tidsplan (se vedhæftede)

-etablering af styregruppe                                                                   Target date: uge 20
-Workshop                                                                                              Target date: uge 18
-eftermøde med unge for fastlæggelse af mål/prioritering            Target date: uge 22-23
-fremstilling af arbejdsgrupper til junior rum                                    Target date: uge 24
fremstilling af arbejdsgrupper til Stævnevogn                                 Target date: uge 24
-fremstilling af retningslinjer for deltagende unge (unge fyldende 13 inden 2012.)          uge 25
-opfølgning af plan for hver måned.                                                               løbende
-præsentation af projekt ved DS klub konference.                                                4. kvartal
- Torm workshop: (Nyborg)                                                                                    7. September

3. beskrivelse af tidsplan:

-Etablering af styregruppe: målsætning for etablering af styregruppen er at gøre projektet til en succes. Budget estimat: 0 kr.

-Workshop: få indtryk af de unges ønsker og behov. Budget estimat: 0 kr.

-eftermøde med unge for fastlæggelse af mål/prioriteter: fremlægge sammendrag af ideer fra workshop. Få sejlernes prioriteter til udtryk. Budget estimat: 0 kr.

-fremstilling af arbejdsgrupper: inddeling af projektarbejdet imellem sejlere til videre beskæftigelse af de store projekter. Budget estimat: 0 kr.

-fremstilling af retningslinjer for deltagende unge: fremlæggelse af styregruppens generelle retningslinjer for projektet. Budget estimat: 0 kr.

-opfølgning af plan for hver måned: opfølgning/justering af tidsplan/aktiviteter. Budget estimat: 0 kr.

- præsentation af projekt ved DS klub konference: fremvisning af hovedlinjer i projekt

-Torm workshop: udveksling af idéer

-status for Workshop, styregruppe, fremstillinger, opfølgning, præsentation for DS og Torm workshop.

 

-eftermødet med de unge: de unge fik mulighed for at komme med deres ideer til projektet.

Status på start-up tidsplanen.

Status på styregruppen: Den er dannet, og består af:
André Condamine (18 år, Laser sejler. Han går på STX i Aabenraa, har sejlet laser i fire år.)
Jakob Havn (19 år, laser sejler, går på HTX i Aabenraa og har sejlet laser i et år.)
Mathias Andersen (17 år, laser sejler, går på STX i Aabenraa og har sejlet laser i fire år.)
Søren Bladt (medlem af bestyrelsen i ASC, har et barn som sejler, og sejler selv jolle)
Torsten Havemann (Ungdomstræner, har 2 børn der sejler og sejler selv Laser)
Peter Thiellesen (Medlem af Junior-udvalget og har 2 børn på 11 og 13, der sejler, og sejler også selv.)

Status på Workshop:
Der blev afholdt en Workshop en Weekend hvor de gennemgik forskellige ønsker og behov for projektet.
De fik mulighed for at berette om deres bedste sejl-oplevelse på skrift, og kom med idéer.
Der blev lavet idérige plancher, som vi har brugt som kilde til løsninger og produkter.

Status på eftermødet med unge for fastlæggelse af mål/prioritering:
Vi har præsenteret projektet for sejlerne i målgruppen og givet dem mulighed for at komme med yderligere forslag og ønsker til projektet. Det er foregået 3 gange efter træning.

Vi fik følgende ud af det:
-Ungdomsrum
-Alternativ sejlads (Surf, kite)
-Turaktiviteter
-Stævnecampingvogn
-Headcam/track
-Renovering af båd/vinterprojekt
-Surfinstruktør
-Motorlære/kursus
-lille moderne daysailer

Prioriteret rækkefølge:
1. Ungdomsrum
2. Stævnevogn
3. Tur sejlads/ Alternativ sejlads
4. Headcam
5. Vinterprojet (Kurser, istandsættelse af jolle osv.)
Det var succesrigt og vi har på sinde at gøre det igen løbende, for at holde sejlerne opdaterede.

Status på fremstilling af arbejdsgrupper:
Sejlerne valgte at deltage i de forskellige Hovedprojekter ved håndsoprækning. Det var succesrigt og arbejdsgrupperne er som følger.

Ungdomsrum:
De består indtil videre af: Max, Charlotte, Cecilie, Johannes, Jes og Mathias. Gruppeleder: Jakob Havn

Stævnevogn:
Mikkel, Jeppe, Niels-Peter. Gruppelederen er André Condamine.

Status på fremstilling af retningslinjer:
Der blev afholdt et møde (Tirs. 14. 6. 11) Hvor DS udviklingskonsulent Mads Flyger deltog. Der blev primært diskuteret hvem der er i målgruppen til at være med til projektet. Vi kom frem til at det skal være unge sejlende fyldende 13 inden 2012. Det gjorde vi for at undgå unødige interne grupper…

Retningslinjer:
-målgruppens alder: 13 (inden 2012) - 26
-Fremstilling af alkoholpolitik (ikke påbegyndt)
-Fremstilling af mobnings-ordning (ikke påbegyndt)
-retningslinjer for håndtering af økonomien
-projektet opfølges hver 14. Dag.
-evt.

-opdateret hjemmeside
der skal laves tekster og videoer af de forskellige jolletyper klubben er i besiddelse af, så de unge får et bedre indtryk af klubben.

-Vinterprojekter: Her har vi på sinde at sætte joller i stand og tage diverse kurser til almegen sø-erfaring

Mål

-Ungdomsrum
-Alternativ sejlads (Surf, kite)
-Turaktiviteter
-Stævnecampingvogn
-Headcam/track
-Renovering af båd/vinterprojekt
-Surfinstruktør
-Motorlære/kursus
-lille moderne daysailer

Prioriteret rækkefølge:
1. Ungdomsrum
2. Stævnevogn
3. Tur sejlads/ Alternativ sejlads
4. Headcam

Produktbeskrivelser/status

Headcams:
Beskrivelse:
Vi har på sinde at Trænerne skal kunne se hvad vi kan præstere i forskelligt føre, og derudfra vejlede den enkelte sejler til optimal præstation. Derudover vil vi bruge det som promovering og reklame for ungdomsklubbens aktiviteter på havet. Vi vil interviewe en sejler eller to om deres oplevelse med deres jolle og give et visuelt indtryk af det. Dette produkt er noget, som vil kunne styrke hjemmesidens brug og indtryk.

Fastholdelse: Den interviewede sejler kan vise videoen til sine venner/bekendte og måske få dem med ud på vandet end dag.

Brug efter etablering: Hvis en medlem er interesseret i at benytte disse headcams, skal vedkomne kontakte André eller Jakob. Vi skiver på hjemmesiden hvordan det foregår.

Budgetestimat: 4.000 kr.

Status: Dette er noget Som Jakob og André laver i fællesskab med udvalgte unge. Vi vil have to kameraer (LINK).

Alternativ sejlads:
Idéen er blevet til på grund af sejlernes mangel på entusiasme for sejlads. Derfor blev idéen frembragt med det formål at fastholde sejlerne og inddrage noget alternativt (sjovt) til hverdagens træning. Derudover kan man med hjælp af alternative sejlbåde give et andet indtryk af hvordan man taktisk færdes på vandet. Man kunne eksempelvis vælge to kølbåde og på den måde give et andet taktisk indtryk af hvordan man hurtigst kommer fra A til B på.

Optimist-børnene har heller ikke andre muligheder for at komme videre i storjolle-systemet på med andet end Tera-joller i vores klub.

F.eks en overnatningstur til Barsø, (5.000 kr.)
-TORM-vognen (0 kr.)
-leje af surf-instruktør (med udstyr) (8.000 kr.)

Fastholdelse: I sidste ende vil det styrke sammenholdet sejlerne imellem, fordi de får et andet indtryk af hvordan man færdes på vandet.

Brug efter etablering: n/a

Stævnevogn:
Vi vil gerne have mulighed for at have et samlingspunkt til når vi deltager i større sejlsportsbegivenheder. Den skal have faciliteter til bl.a. fællesspisning, hygge, Skippermøder, evt. Ture/udflugter til fremmede himmelstrøg. Det er vigtigt at den ikke ligner en almindelig campingvogn, hvis formål jo normalt er overnatning, men derimod får et personligt præg af ungdommens behov for et samlingssted ved f.eks. kulørt farvevalg.

Fastholdelse: At gøre en god reklame for andre sejlere, der ser vognen til stævner, og på den måde få flere medlemmer. Denne vogn vil ligeledes kunne styrke det sociale liv, og huse sejlerne hvis de skal ud på en tur.

Brug efter etablering: Fastlægge dens brug inden sæsonens start og ud fra denne fastlæggelse låne den til medlemmerne, hvis de skal til stævner eller ture.

Budgetestimat: 35.000 kr.

Status: Arbejdsgruppe etableret. Møde i uge 31. (se tidsplan), Opdateres løbende.

Ungdomsrum:
Formålet med dette rum er at danne ramme for de unges sociale liv på havnen både til træning men også som samlingspunkt til vintertræning hvor fjorden måske er frosset. Rummet skal indeholde faciliteter til madlavning, hyggeaftener, styrketræning og samlingspunkt. Vi har fået tilladelse af bestyrelsen til at bruge vores forhenværende omklædningsrum til dette ungdomsrum.

Fastholdelse: At danne ramme for de unges sociale liv på havnen.

Brug efter etablering: Fri adgang til ovenstående. Evt. udlån til fester eller arrangementer for juniorerne og deres venner.

Budgetestimat: 75.000 kr.

Status: Arbejdsgruppe etableret, møde i uge 31 (se tidsplan), Opdateres løbende.

Vinterprojekt:
Formålet med dette er at fastholde de unge til at være i sejlklubben og vedligeholde de sociale kontakter i vinterperioderne. Derudover kan sejlerne få ny viden ved at arrangere forskellige kurser. Det kunne være motorlære/duelighedsbeviser, Splejsning og knob, taktik. Vi vil eventuelt hvis der er penge tilovers investere i et projekt som går ud på at finde og renovere tilsidesatte flermandsjoller. For at præcisere det slår vi fast at det drejer sig om at vi vil sørge for at det nødvendige værktøj er til rådighed kun for medlemmerne hvis de har på sinde at købe en slidt båd og sætte den i stand.

-Splejsning og knob, (Status: )
-Motorlære (Status: )
-Taktik (Jesper Bank, Alberte Laser-sejler)
-Renovering af Skiff-jolle (Budget: 20.000. Status: )

Fastholdelse:

Køb af to brugte, mindre, moderne kølbåde:
Formålet med dem er at kunne styrke sammenholdet til sejlere der ikke har lyst til at sejle jolle. Disse skal vi kunne bruge til at sejle Kapsejladser mod andre både. De skal være hurtige og sjove at sejle, og vi skal også kunne sejle ture (en uge i sommerferien, Weekend-tur) de skal være sikre at sejle og billige at vedligeholde.

Budgetestimat: 200.000 kr.

Eksempler på både:
-Mantra-Six (Pris: ca. 150.000 kroner, ny og sejlklar)

Opfølgning af projektet:
JUNI:

Vi har lavet arbejdsgrupper og fremstillet denne projektbeskrivelse, og fundet ud af hvad vi vil beskæftige os med for at fastholde de unges medlemskab.

JULI:

Sommerferie

AUGUST:

Genpstart af projekt.

Fevajollen minder på mange måder om Terajollen, bare en forvokset udgave.
Den er beregnet til to personer, som er begyndere, men øvede kan ligeledes sejle Feva.

Den har et storsejl, et forsejl og en Gennaker. Ligesom Terajollen er den billig i anskaffelse,
og dens facon gør den robust og modstandsdygtig overfor slag og stød.

I Aabenraa Sejlklub har vi to Fevajoller, hvoraf den ene er fri til afbenyttelse.  


Tilbage til Jolletyper

Vagtplan 2015

Dato Brovagt Forplejning
Mandag
28. april
Onsdag
30. april

Mandag
5. maj


Onsdag
7. maj


Mandag
12. maj


Onsdag
14. maj


Mandag
19. maj


Onsdag
21. maj


Mandag
26. maj


Onsdag
28. maj


Mandag
2. juni


Onsdag
4. juni


Mandag
9. juni

Onsdag
11. juni


Mandag
16. juni


Onsdag
18. juni


Mandag
23. juni

Onsdag
25. juni
Juli Sommerferie


Forplejning

Mandag: Selvvalgt menu
Onsdag: Frugt - Ulige uger Fællesspisning kl. 17.00

Brovagt

Tidspunkt

Fra første jolle går på vandet, - til sidste jolle er oppe igen !

( - i praksis vil det sige fra ca. kl. 17.45 – 20.00 )

Opgaver

Jollevogne

Der skal være kontrol over jollevognene, - dvs. vognene skal være til rådighed for dem, der skal først på vandet og ikke være optaget af både der skal ud som de

sidste ….

Når sejlerne kommer ind sørger brovagten for, at der så vidt muligt hele tiden er ledige jollevogne ved slæbestedet.

Vagt-opgaven

Som en del af klubbens sikkerhedspolitik, skal der under hvert træningsarrangement være vagt på land.

Brovagtens opmærksomhed skal være rettet mod sejlerne på fjorden…og han / hun skal i øvrigt være beredt til at hjælpe sejlere, der af den ene eller anden grund

kommer i havn under træningen.

Brovagten skal være i radio-kontakt med trænerne på vandet

VHF – Radio

Brovagten sørger for at klargøre de håndholdte VHF-radioer fra klubhuset og uddele dem til trænerne så der er en radio pr. følgebåd som er på vandet, samt til brovagten selv. Efter endt træning indsamles radioerne igen på slæbestedet, og bringes til opladning i det aflåste skab i klubhuset.

Radioerne skal være rene og tørre inden de sættes i VHF skabet til opladning.

Omklædningen

Det er brovagtens opgave at sikre, at sejlerne efterlader hhv. pige- / drenge-omklædningsrummet i sober og opryddet stand, med nysvabret gulv, - og fri for affald.

Udstyr/Materiel

VHF – Radioerne opbevares i det østlige jolleskur/skab sammen med opladere.

1 stk. D-nøgle samt 1 stk F nøgle anvendes. Evt. udleveres nøglerne til gruppen.

Man må klæde sig på efter vejret ….endvidere er det en god idé, at have en

kikkert om halsen.

Bemanding

Brovagten skal fremgå af vagtplanen som hænger i klubhuset og hjemmesiden. Navne- og telefonliste udleveres.

Forplejning

Opgaver

Forplejningen

Lidt hurtig energi til sejlerne efter endt sejlads, - kan f.eks. være : frugt, kiks, kage, boller, suppe eller hvad fantasien ellers kan bringe….

Saft til alle sejlere

Kaffe til alle trænere, hjælpere og forældre

Der må max. bruges xx kr. pr aften. Der indbetales 100 kr. pr. barn ca. 2 gange i sæsonen.  

Oprydning

Afrydning og aftørring af borde/stole og køkkenbord samt nødvendig rengøring af gulv.

Udstyr/Materiel

Køkkenet i junior klubhuset er til fri afbenyttelse

Klubben sørger for engangskrus til saft og kaffe

Kaffemaskine i klubhuset er til fri afbenyttelse

Klubben leverer kaffebønner og -filtre

Bemanding

min. 1 sejlers forældre pr. vagt

Gruppen består af de sejler-forældre, der ellers ikke bestrider nogen

hjælperopgave i forbindelse med de to ugentlige træningsaftener.

Gruppen afklarer / planlægger selv internt den nødvendige vagtplan samt

hvorledes pludselige afbud håndteres.

Vagtplanen ønskes ophængt på opslagstavlen bag glaspladen v. juniorskur

Opdateringer / ændringer meddeles på opslagstavlen

Én person udpeges som den ansvarshavende. (aktivitetsudvalg)

 

Projektbeskrivelse

Ungdomsrum     ungerne                                     

 

Uddrag fra DS projektbeskrivelse:

"Ungdomssejlsportens største problem er det massive frafald, når sejlerne bliver 15-16 år. At frafaldet sker i netop denne
alder, kan kun dokumenteres ud fra
erfaringer fra sejlklubberne. Det statistiske materiale, som udarbejdes af DIF, benytter desværre andre aldersintervaller.
I det statistiske materiale kan vi se, at
Dansk Sejlunion har ca. 5200 medlemmer
under 18 år, men kun ca. 1500
medlemmer i intervallet fra 19–24 år.
 
Det har længe været et ønske fra
sejlklubberne og Dansk Sejlunions side
at motivere de unge sejlere til at fortsætte med at sejle efter det 15. år, for derved at fastholde dem i idrætten.
Skulle dette lykkes sikrer man samtidig et bredere fundament for en målrettet ansvarlig talentudvikling.
 
I dag må man konstatere, at kun en meget lille del af Dansk Sejlunions klubber tilbyder udstyr og/eller aktiviteter for de 15-25 årige." Juniorafdelingen råder over et vist antal joller til udlejning.
Dette for at ingen skal ud og investere i joller uden at have prøvet at sejle.
Jollerne udlejes efterset og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

I Aabenraa Sejl Club har du mulighed for at sejle følgende:


  

   Optimist

      RS Tera

       RS Feva

      Laser

         606er


Tilbage til Juniorsiden

40