Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
asc@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:

Hverdage 

kl. 08.30 - 09:30

Weekend

kl. 9.00 - 10.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

Hermed billede af prototypen til de trapper vi tilbyder medlemmerne at anskaffe.

Trapperne bliver i den endelige udformning modificeret så de ser lidt lettere ud, og højden bliver ændret.

Der vil blive fremstillet 2 typer, som begge har en bredde på 30 cm:

Antal trin 2 strin 3 trin
Højde 40 cm
60 cm

 

Trapperne bliver forberedt til montering af en stolpe til at holde i.  Denne stolpe kan tilkøbes.

Trapperne laves lokalt, og priserne vil være:

Antal trin 2 strin 3 trin
Pris 850 kr
850 kr

Tillæg for stolpe = 250,00 kr.

Bestil trappen på ovenstående formular, eller send en mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klubben har vedtaget, at der kun må anvendes denne type af trappe, hvorfor bestyrelsen anbefaler bestilling af trapper hurtigst muligt.

Bestyrelsen har indgået kontrakt med NBC Marine om levering og opsætning af nyt broanlæg.

Aftalen omfatter:

 • Nedrivning af de bestående broer A, B, C og D
 • Opsætning af tunge betonflydebroer til erstatning af samme
 • Udlægning af el og vand (uden betalingsanlæg) på samtlige broer
 • Agterpæle i plastbetrukne stålrør
 • Uddybning ved servicebroerne
 • Nyt afviserværk ved indsejlingen
 • Jollebroer ved slæbestedet

Arbejdet med etablering af de nye broanlæg vil tage sin begyndelse straks efter nytår, og vil stå klar til indvielse til april.

Bestyrelsen glæder sig over den indgåede aftale, og ser med forventning frem til at følge arbejdets udførelse i løbet af de næste tre måneder.

Til finansiering af nyt broanlæg, som blev besluttet iværksat på den ekstraordinære generalforsamling den 14. oktober 2010 (se nedenfor) udsteder Aabenraa Sejl Club obligationer á 5.000 kr. pr. stk.

Prospekt og tegningsblanket kan hentes ved nedenstående links (klik på teksten).
Prospekt og tegningsblanket kan også afhentes på havnekontoret eller i Danske Bank (Storegade), Nordea (Storegade), Frøs Herreds Sparekasse (Madevej) eller Kreditbanken (H.P. Hanssens Gade)

Link: Se prospektet her
Link: Se også Finanstilsynets godkendelse af prospektet her

Interesserede bedes benytte ovennævnte prospekt og tegningsblanket ved tegning af obligationer. Tegningsblanketten skal udfyldes, underskrives og indsendes til Aabenraa Sejl Clubs kontor snarest muligt og inden den 31. august.

De tegnede obligationer skal indbetales til ASC inden den 16. september.

For yderligere information henvises til informationsmøder den 10. maj og den 24. maj.
Endvidere står kasserer Carsten Schmidt og formand Peter Maindal naturligvis gerne til rådighed for besvarelse af spørgsmål m.v. i forbindelse med projektet.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at en stor opbakning fra klubbens medlemmer er afgørende for projektets gennemførelse.

Torsdag d. 13.10.2011 afholdtes medlemsmøde angående broprojektet.


Formanden Peter Maindal(PM) byder de ca. 100 medlemmer velkommen og præsenterer dagsordnen. Jesper Baungaard blev af bestyrelsen bedt om at agere ordstyrer.

Første punkt er fremlæggelsen af finansieringsforslaget som præsenteres af klubbens kasserer Carsten Schmidt(CS).

Det har været muligt at tilvejebringe en finansiering på 7.085.000 kr. fordelt på lån fra Nykredit på 2,5 mil. kr., 1.585 tkr. fra obligationer og 3,0 mil. kr. som anlægslån af en ekstern investor. Derudover kommer de ca. 380.000 kr., der er opsparet som følge af forhøjelsen af pælelejen i 2011.

 

Med en del forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, er vi nu endeligt færdige med at nedbanke pæle i hele havnen. Nogle synes nok det har været generende, men alternativet med risiko for flere knækkede pæle og skader havde nok været værre.

Vi har nu fået en fysisk markant bedre havn end renoveringen fra 2012:

 • Tæringsafskærmning af alle pæle (plastrør, som går helt ned i havbunden) 
 • Forstærkede agterpæle (markant stærkere end tidligere)
 • Højvandssikring af broer (forhøjede forankringspæle) 
 • Udvidelse til større pladser (12 stk.)

Aktiviteter, som forventes afsluttet inden nytår 2018 er:

 • Toppe/Låg på alle pæle 
 • Montering af beslag på agterpæle (til løse fortøjninger) 
 • Beslag ved de nye forankringspæle skal ændres og ”affendres” 
 • Montere 3 plastrør ved Bro-A 
 • Fjernelse af gl. pælestumper og store sten

Økonomien i projektet blev noget dyrere end det budgetoverslag, som blev fremlagt for generalforsamlingen i december 2017, men bestyrelsen har ageret på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen, og foretaget nødvendige forbedringer med henblik på at afbøde fremtidige udfordringer.

Hele renoveringer koster ca. 1.843 tkr.
Modtaget refusion fra opr. entreprenør -700 -
Salg af brugte plastrør (indtil nu) -10 -
Samlet nettoudgift i alt 1.133 tkr.

Projektet er – ud over erstatningen fra entreprenøren fra 2012 – finansieret optagelse af tillægslån på 600 tkr på samme vilkår som det bestående investorlån fra 2012 samt hævning af vor egen opsparing. I en kort perioden hen over sommeren har vi endvi-dere fået bevilget et overtræk på driftskontoen indtil vi får refunderet momsen fra SKAT.

Bestyrelsen forventer ikke kontingentforhøjelser eller andre ”betalingsforhøjelser” i forbindelse med havnerenovering, men hele projekteret og finansieringen vil naturligvis indgå i efterårets arbejde med udarbejdelse af budget for fremtiden til forelæggelse for generalforsamlingen i december.

Bestyrelsen
JCC/2018.07.10