Kystvej 55, 6200 Aabenraa 7462 8985 4042 3346 asc@aabenraa-sejlclub.dk Man - søndag 9.00 - 10.00

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i klublokalet.

Mandag den 17. januar 2022 – kl. 19:30

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse og afstemning om vedtægtsændringer - som vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 2. december 2021
 3. Eventuelt
Vel mødt
Bestyrelsen
Ad. 2, Vedtægtsændringer:
 • § 2 foreslås udvidet med yderligere et nyt punkt:
  "* at udleje ledig oplagsplads udenfor oplagssæsonen til autocampere"
    
 • § 4 første afsnit under overskriften "C-medlemskab" foreslås tilføjet havkajakmedlemmer, og foreslås formuleret således:
  "Omfatter passivt medlemskab, pensionister fra det fyldte 65. år samt aktive eller passive juniorer til og med det fyldte 25. år og havkajakmedlemmer."

Se vedhæftede nedenfor

Attachments:
Download this file (ForslagVedtegt2022.pdf)Forslag vedtægtsændring[ ]71 kB2021-12-07 19:56