Dommer instrukser

De vedhæftede dokumenter indeholder de nødvendige instrukser for dommere der deltager i kapsejladser i Aabenraa Sejl Club.

Hvis du ikke har været dommer før, eller ikke er det så tit, så kan det være en god ide at skrive disse instrukser ud og, hvis du har mulighed for det, laminere dem.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du naturligvis altid spørge medlemmerne af kapsejladsudvalget.

105