Udskriv

1. Enhver bådejer er ansvarlig for sit stativ
2. Alle bådstativer skal godkendes af havneudvalget
3. Havneudvalgets godkendelse må ikke forveksles med forsikringens krav.
4. Bådstativer skal anbringes på de anviste pladser inden optagning.
5. Bådstativer skal fjernes straks efter søsætning.
6. Kun stativer der kan klappes sammen og stables kan sommer
    opbevares på Aabenraa Sejl Clubs område (se punkt 7)
7. Kun vogne og stativer, der den 9. december 1998 var i brud og
   var placeret på Aabenraa Sejl Clubs område ved Kystvej, kan
   fremover sommeropbevares på Aabenraa Sejl Clubs areal ved Kystvej.

  På generalforsamlingen den 9. december 1998 blev det besluttet, at havneudvalgets opstramning af regulativet vedrørende sommeropbevaring af stativer, der ikke kunne stables samt vogne, skulle trækkes tilbage. 
  Konsekvensen af beslutningen er, at de vogne og stativer, der var på Aabenraa Sejl Clubs areal ved Kystvej den 9. december 1998, også fremover kan sommeropbevares på Aabenraa Sejl Clubs havneareal.

Ovenstående regulativ er gældende fra den 9. december 1998.