20171230 085942Vores stålvask på nordsiden af den lille toiletbygning ved Bro D/E er i nat blevet stjålet!

Tyveriet er meldt til politiet

 

NielsBoysenMedlem af sejlklubben gennem 38 år, Niels Boysen, har påtaget sig opgaven at blive vores nye Havnemester.

Niels er gift med Lisbeth og har to døtre. Deres sejlbåden vil nu blive brugt som ”sommerhus” fremadrettet. Niels er bekendt med de fleste af klubbens faciliteter.  Niels starter sit job i ASC med krancertifikat-kursus, som begynder den 29. januar 2018.

Tillykke og velkommen til Niels. Vi glæder os til at møde dig i dit nye job.
Niels glæder sig til at møde vores medlemmer og gæster.

Bestyrelsen

Som det vel er de fleste bekendt, har Aabenraa Sejl Club en vagtordning, hvor bådejere, der har deres båd på vinteroplagspladsen eller fortøjet ved broerne på Kystvej, på skift går vagt ved bådene i vinterperioden.

Havnens personale fordeler vinterens uger mellem de berørte bådejere, og meddelelse om fordeling af vagttjeneste bliver udsendt til de berørte medlemmer i starten af november.

Som vedtaget på generalforsamlingen i december 2015 er det muligt at frikøbe sig fra denne vagttjeneste, og overlade sine vagter til et professionelt vagtselskab.

Idet ASC varetager kontakten til vagtselskabet er det muligt for medlemmer, som ellers i øvrigt skulle have deltaget i vagttjenesten, at frikøbe sig fra tjenesten ved at tilkøbe/tilmelde sig nedenstående.  Det er vigtigt at holde sig for øje, at tilmelding skal ske inden den nedenfor fastsatte dato - af hensyn til aftalen med vagtselskabet og fastlæggelsen af vagttjenesten for de medlemmer, som ønsker at udføre opgaven selv.

Klubbens "hoffotograf" Kaj Verner har venligst stillet de billeder til rådighed for hjemmesiden, som han tog på dagen i lørdags.

Se billederne fra dette link:  pbase.com/kvsdk/asc17

I forbindelse med ombygningen af vores havn i 2012, hvor vi fik nye flydebroer, blev der etableret et antal nye bådpladser. Hvis du står og mangler plads til din båd er du derfor så heldig at du kan få en sådan i en pragtfuld havn i bunden af den skønne Aabenraa fjord i Sønderjylland. Hvis du er interesseret kan du se vores takstblad her, og vores havnepersonale vil altid gerne svare på spørgsmål.  Anmodning om optagelse som medlem af klubben kan ske fra siden "indmeldelse"

Klubben har masser af aktiviteter, herunder Sejlerskole (for voksne), en aktiv junior-afdeling, kapsejlads hver torsdag og meget meget mere - se her på hjemmesiden for mere information.

Nye broer