• Forbereder du også din motor på vinter ved bl.a. at køre noget kølervæske igennem motoren i forbindelse med vinteropbevaringen?
   
 • Er du klar over, at traditionel kølervæske er stærkt giftigt, og ikke bør hældes ud i havnen eller på land?  (Ligesom man bør være meget varsom med at få traditionel kølervæske på huden - og da slet ikke i øjnene eller i maven!)
   
 • Vidste du også, at det er muligt at andvende giftfri kølervæske som alternativ?

Almindelig/traditionel "blå" kølervæske er baseret på stoffet ethylen (eller ethylenglycol - med handelsnavnet Ethandiol), som er stærkt giftigt, hvis man skulle komme til at indtage det, og det må ikke bruges i nærheden af vandforsyninger.
(se f.ex. produktets "sikkerhedsblad")

PutolineKølervæske, som er baseret på PropylenGlycol derimod, er stort set uskadeligt iht. "sikkerhedsbladet", og det kan man både få på sin hud og hælde i havn og på land uden nævneværdige konsekvenser for sundhed og miljø.

Blot må man være forberedt på, at det koster lidt mere end det gifte ethylenglycol-kølevæske - og man skal endog også bruge lidt mere af det ... men måske med bedre samvittighed?

Jeg fandt den omtalte kølervæske hos THansen.dk, hvor den sælges under navnet: "Putoline Ice Cooler"

Lidt inspiration i sammenligning af de to typer kølervæske kan ses på http://www.konditions.com/


PS:  Mon ikke man kan tillade sig at håbe på, at det var PropylenGlycol, som Østrigske producenter af hvidvin blev ufrivilligt berømte på at komme i deres vin for snart mange mange mange år siden?

Som det vel er de fleste bekendt, har Aabenraa Sejl Club en vagtordning, hvor bådejere, der har deres båd på vinteroplagspladsen eller fortøjet ved broerne på Kystvej, på skift går vagt ved bådene i vinterperioden.

Havnens personale fordeler vinterens uger mellem de berørte bådejere, og meddelelse om fordeling af vagttjeneste bliver udsendt til de berørte medlemmer i starten af november.

Som vedtaget på generalforsamlingen i december 2015 er det muligt at frikøbe sig fra denne vagttjeneste, og overlade sine vagter til et professionelt vagtselskab.

Idet ASC varetager kontakten til vagtselskabet er det muligt for medlemmer, som ellers i øvrigt skulle have deltaget i vagttjenesten, at frikøbe sig fra tjenesten ved at tilkøbe/tilmelde sig nedenstående.  Det er vigtigt at holde sig for øje, at tilmelding skal ske inden den nedenfor fastsatte dato - af hensyn til aftalen med vagtselskabet og fastlæggelsen af vagttjenesten for de medlemmer, som ønsker at udføre opgaven selv.

 

Link tilmelding - klik her

Hvad?

Fra 14.05.2018 er det hidtidige betalingsautomat afløst af et nyt kontant-frit system, hvor man køber sine ydelser med Dankort/kreditkort fra en PC eller telefon/tablet.
Samtidig er det hidtidige system af kodelåse og nøgler til klubhus, toilet og bad afløst af et nyt system, som bygger på individuelle pin-koder.

Afløsningen for både betalingsautomaten og kodelåsene hedder TallyKey, som kan håndtere både betaling og pinkoder til diverse nyopsatte kodelåse ... herunder også bommen til autocamperpladsen.

Hvorfor?

Baggrunden for at udskifte de gamle kodelåse og betalingsautomat bunder i, at det er administrativt tungt, besværligt og dyrt at "fodre" den gamle betalingsautomat med byttepenge, og vi har længe ønsket os et betalingssystem, hvor vi kan undvære den tunge mønt-håndtering.

Samtidig må vi sande, at de gamle dørkode-låse var ved at være udslidte og har længe trængt til udskiftning.

Hvem?

Fornyelsen af kodelåse og betalingsautomat berører samtlige havnens og camperpladsens brugere - både gæster og medlemmer samt ansatte og servicemontører, som har behov for adgang til klubbens faciliteter.

Hvordan?

 1. Medlemmer:
  Kassereren laver et udtræk af medlemsdatabasen, som indeholder medlemmernes navne, mobiltlf.nummer og email-adresse.  Dette udtræk lægges ind i TallyWeb, som tildeler hvert medlem en individuel pinkode, som bliver tilsendt til den anviste mail-adresse.
  Denne pinkode skal fremover bruges, når man ønsker adgang til faciliteter med de nye kodelåse.
  Denne "medlems-pinkode" virker i 1 sæson, hvorefter koden udløber, og man må logge ind for at generere en ny kode.
   
 2. Gæster:
  Medlemmer og gæster, som køber sig til ydelser/faciliteter, skal bruge TallyWeb-systemet, som der findes link til på hjemmesiden.  I TallyWeb kan man købe overnatning/gæsteplads samt adgang til brusebad, vaskemaskine og tørretumbler.
  Når man (i TallyWeb) har købt og betalt adgang til de ønskede faciliteter, får man tilsendt en kvittering samt en pinkode, der virker i den periode, man har betalt for.

Hvornår?

Fra ca. slutningen af maj måned - og når vi får oprettet klubbens medlemmer i TallyWeb-systemet - og alle får oplyst deres nye pinkode - så "går vi i luften" med systemet.

Havnens personale er undervist i brugen af TallyKey, og står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning.

Husk din pinkode!
... og nyd, at du ikke længere skal have en fysisk nøgle med dig, hver gang du besøger klubben.

Bestyrelsen

 

Klubbens "hoffotograf" Kaj Verner har venligst stillet de billeder til rådighed for hjemmesiden, som han tog på dagen i lørdags.

Se billederne fra dette link:  pbase.com/kvsdk/asc17

I forbindelse med ombygningen af vores havn i 2012, hvor vi fik nye flydebroer, blev der etableret et antal nye bådpladser. Hvis du står og mangler plads til din båd er du derfor så heldig at du kan få en sådan i en pragtfuld havn i bunden af den skønne Aabenraa fjord i Sønderjylland. Hvis du er interesseret kan du se vores takstblad her, og vores havnepersonale vil altid gerne svare på spørgsmål.  Anmodning om optagelse som medlem af klubben kan ske fra siden "indmeldelse"

Klubben har masser af aktiviteter, herunder Sejlerskole (for voksne), en aktiv junior-afdeling, kapsejlads hver torsdag og meget meget mere - se her på hjemmesiden for mere information.

Nye broer