Historie:

Som tidligere informeret vedrørende tæring af vores agterpæle viste undersøgelsesresultatet at:

  1. Forankringspælene er OK. Der er mindre områder med begyndende tæring, men ingen styrkeforringelse.
  2. Agterpælene derimod har tæring af en ikke ønskelig størrelse og som derfor skal udbedres.

På generalforsamlingen den 7. december 2017 blev det besluttet at forstærke vores agterpæle inden sejlersæsonen 2018 starter.

Handleplan:

  1. Forankringspælene får ny plastkappe som går helt ned til havbunden.
  2. Agterpælene får monteret et nyt udvendigt jernrør samt nyt plastrør helt ned i havbunden. Der skal monteres ny bøjle til løse fortøjninger samt ny tophætte. Pladsbredden bliver reduceret med 1,5 cm.

Handling kan forventes at finde sted fra 9. april. Der startes med Bro-F og herefter Bro-A syd og sådan videre mod nord. Både som ligger langskibs ved vores forankringspæle skal flyttes tilsvarende handleplan. Både som ligger i egen bås vil blive befæstiget til Rambukbåden under jobudførelsen. Hvis ejer selv ønsker at være behjælpelig, kontaktes havnekontoret.

Når vi nu har Rambukbåden i havnen vil vi forlænge nogle af de store pladser ved Bro-D nord med 2 meter samt tilføje 2 store øst/vest pladser for enden af Bro-C. Vi forventer at være færdige med hele havneanlægget ultimo april.

Al søsætning af både samt lastning/losning af Rambukbåden vil blive koordineret via Havnekontoret. Mobil: 40423346.

Økonomi:

Vi har modtaget 700.000 kr. fra entreprenøren på projektet fra 2012 som kompensation for problemstillingen. Samlet overslagspris på udbedringen udgør 1,0–1,2 mio.kr. alt afhængig af vejrlig.

Bestyrelsen
JCC/2018.03.23