Efter at have læst forskellige indlæg om problemer med tæring i borerørs-pæle i bl.a. Fredericia havn, blev der i foråret 2017 gennemført en dykkerundersøgelse, hvor man stikprøvevist gennemgik agterpælene for evt. tæring på det sted, hvor pælene står i havbunden, idet det var på dette sted, at pælene i Fredericia var knækket. Der blev ved denne undersøgelse ikke konstateret nogen alarmerende tæring på nogen af de undersøgte pæle hos ASC.

I sommers blev en af agterpælene ved bro F påsejlet. Det skulle under normale forhold ikke betyde noget, men den påsejlede pæl knækkede. Vi fik pælen op og kunne konstatere, at der var tæring der, hvor pælen var knækket.Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pælen var knækket på det sted, hvor plastkappen slutter, hvilket er ca. 90 cm over bunden i dette tilfælde.

Med baggrund i dette uheld og de artikler og omtaler, der i de sidste par år har været om tærede borepæle, måtte vi gøre noget for at være sikre på, at vores agterpæle ikke alle var ligeså tærede, som den knækkede. Hvad ville der ikke ske hvis en storm knækkede alle vores pæle, og der var både på alle pladser. Det ville blive dyrt for de enkelte medlemmer.

Vi har henvendt os til vores rådgiver fra dengang, vi ombyggede havnen. Firmaet hedder nu SWECO. Vi har fået lavet en undersøgelse af et udsnit af agterpælene over hele havnen samt af forankringspælene for broerne.

Resultatet af undersøgelsen er:

  1. Forankringspælene er OK. Der er mindre områder med begyndende tæring, men ingen styrkeforringelse.
  2. Agterpælene derimod har tæringer, som skal udbedres. Der er i øjeblikket kun enkelte pæle, hvor der er væsentlig nedbrydninger på, men disse er ikke så omfattende, at der er fare for brud.
  3. Der findes agterpæle, ved de store pladser, som er helt i orden.
  4. Størstedelen af de øvrige pæle skal forstærkes snarest muligt.

Der er endvidere foretaget analyser af vores bundslam, hvor det er konstateret, at det ikke indeholder svovlbrinter, som ellers har været årsagen til de tæringer, vi har hørt omtalt bl.a. i lystbådehavnen i Fredericia, og som har været årsagen til, at pælene i bl.a. Fredericia tærede i området omkring havbunden.

Det betyder at tæringen af vores agterpæle har andre årsager. Vi kan konstatere, at den største tæring er der, hvor plastkapperne slutter samt som grubetæringer på den ”nøgne del” af pælene i vandet – altså fra bunden og op til der, hvor plastkapperne slutter.

Bestyrelsen arbejder p.t. sammen med SWECO på en plan for forstærkningen, der ser ud som følger:

  • Udenpå de nuværende borerør vil der blive slået et nyt stålrør, som vil blive beskyttet med en plastkappe til en dybde af ca. 50-60 cm under bundniveau. Den nuværende øvre plastkappe vil blive monteret igen. Afstanden mellem de to rør vil blive fylde op med sand eller lignende.
  • Forstærkningen vil blive udført på alle rør uanset små eller store tæringer. Der er udført beregning, som viser, at de rør som bliver brugt vil give pæle som minimum har samme styrke, som de nuværende havde, da de var nye.
  • De pæle som er OK (hvor der ikke er konstateret væsentlig tæring), vil få monteret en plastkappe som føres lige så langt ned som på alle andre pæle, hvorefter den gamle plastkappe genmonteres.

Tidsplanen for arbejdernes udførelse er, at der vil blive indhentet priser på arbejderne, som kan fremlægges for generalforsamlingen i december med henblik på, at arbejdet vil kunne afsluttes inden den nye sæson starter i foråret 2018.

I samråd med klubbens juridiske rådgiver, har bestyrelsen tilskrevet entreprenøren, som forestod byggeriet i 2011-12, med krav om, at vi bliver holdt skadesløse som følge af, at der efter vores opfattelse var blevet lovet os en væsentlig længere levetid på disse stålrør, end hvad den nuværende situation tyder på.

Vi har endnu ikke fået noget svar fra entreprenøren, og det kan ikke afvises, at vi må se frem til en del "juridisk tovtrækkeri" ingen sagen finder en økonomiske løsning.

Vi må derfor i første ombæring selv betale for udbedring af skaderne. På nuværende tidspunkt har vi modtaget et foreløbigt overslag, som vi anvender til udarbejdelse af en model for finansieringen, som ligeledes vil blive fremlagt for generalforsamlingen.

Bestyrelsen,
Mogens Kirkelund, formand

Bov den 11.10.2017