Bestyrelsen har indgået kontrakt med NBC Marine om levering og opsætning af nyt broanlæg.

Aftalen omfatter:

  • Nedrivning af de bestående broer A, B, C og D
  • Opsætning af tunge betonflydebroer til erstatning af samme
  • Udlægning af el og vand (uden betalingsanlæg) på samtlige broer
  • Agterpæle i plastbetrukne stålrør
  • Uddybning ved servicebroerne
  • Nyt afviserværk ved indsejlingen
  • Jollebroer ved slæbestedet

Arbejdet med etablering af de nye broanlæg vil tage sin begyndelse straks efter nytår, og vil stå klar til indvielse til april.

Bestyrelsen glæder sig over den indgåede aftale, og ser med forventning frem til at følge arbejdets udførelse i løbet af de næste tre måneder.