Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hverdage:

09.00 - 10.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Hermed billede af prototypen til de trapper vi tilbyder medlemmerne at anskaffe.

Trapperne bliver i den endelige udformning modificeret så de ser lidt lettere ud, og højden bliver ændret.

Der vil blive fremstillet 2 typer, som begge har en bredde på 30 cm:

Antal trin 2 strin 3 trin
Højde 40 cm
60 cm

 

Trapperne bliver forberedt til montering af en stolpe til at holde i.  Denne stolpe kan tilkøbes.

Trapperne laves lokalt, og priserne vil være:

Antal trin 2 strin 3 trin
Pris 850 kr
850 kr

Tillæg for stolpe = 250,00 kr.

Bestil trappen på ovenstående formular, eller send en mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klubben har vedtaget, at der kun må anvendes denne type af trappe, hvorfor bestyrelsen anbefaler bestilling af trapper hurtigst muligt.

Bestyrelsen har indgået kontrakt med NBC Marine om levering og opsætning af nyt broanlæg.

Aftalen omfatter:

  • Nedrivning af de bestående broer A, B, C og D
  • Opsætning af tunge betonflydebroer til erstatning af samme
  • Udlægning af el og vand (uden betalingsanlæg) på samtlige broer
  • Agterpæle i plastbetrukne stålrør
  • Uddybning ved servicebroerne
  • Nyt afviserværk ved indsejlingen
  • Jollebroer ved slæbestedet

Arbejdet med etablering af de nye broanlæg vil tage sin begyndelse straks efter nytår, og vil stå klar til indvielse til april.

Bestyrelsen glæder sig over den indgåede aftale, og ser med forventning frem til at følge arbejdets udførelse i løbet af de næste tre måneder.

Til finansiering af nyt broanlæg, som blev besluttet iværksat på den ekstraordinære generalforsamling den 14. oktober 2010 (se nedenfor) udsteder Aabenraa Sejl Club obligationer á 5.000 kr. pr. stk.

Prospekt og tegningsblanket kan hentes ved nedenstående links (klik på teksten).
Prospekt og tegningsblanket kan også afhentes på havnekontoret eller i Danske Bank (Storegade), Nordea (Storegade), Frøs Herreds Sparekasse (Madevej) eller Kreditbanken (H.P. Hanssens Gade)

Link: Se prospektet her
Link: Se også Finanstilsynets godkendelse af prospektet her

Interesserede bedes benytte ovennævnte prospekt og tegningsblanket ved tegning af obligationer. Tegningsblanketten skal udfyldes, underskrives og indsendes til Aabenraa Sejl Clubs kontor snarest muligt og inden den 31. august.

De tegnede obligationer skal indbetales til ASC inden den 16. september.

For yderligere information henvises til informationsmøder den 10. maj og den 24. maj.
Endvidere står kasserer Carsten Schmidt og formand Peter Maindal naturligvis gerne til rådighed for besvarelse af spørgsmål m.v. i forbindelse med projektet.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at en stor opbakning fra klubbens medlemmer er afgørende for projektets gennemførelse.

Torsdag d. 13.10.2011 afholdtes medlemsmøde angående broprojektet.


Formanden Peter Maindal(PM) byder de ca. 100 medlemmer velkommen og præsenterer dagsordnen. Jesper Baungaard blev af bestyrelsen bedt om at agere ordstyrer.

Første punkt er fremlæggelsen af finansieringsforslaget som præsenteres af klubbens kasserer Carsten Schmidt(CS).

Det har været muligt at tilvejebringe en finansiering på 7.085.000 kr. fordelt på lån fra Nykredit på 2,5 mil. kr., 1.585 tkr. fra obligationer og 3,0 mil. kr. som anlægslån af en ekstern investor. Derudover kommer de ca. 380.000 kr., der er opsparet som følge af forhøjelsen af pælelejen i 2011.

 

Efter at have læst forskellige indlæg om problemer med tæring i borerørs-pæle i bl.a. Fredericia havn, blev der i foråret 2017 gennemført en dykkerundersøgelse, hvor man stikprøvevist gennemgik agterpælene for evt. tæring på det sted, hvor pælene står i havbunden, idet det var på dette sted, at pælene i Fredericia var knækket. Der blev ved denne undersøgelse ikke konstateret nogen alarmerende tæring på nogen af de undersøgte pæle hos ASC.

I sommers blev en af agterpælene ved bro F påsejlet. Det skulle under normale forhold ikke betyde noget, men den påsejlede pæl knækkede. Vi fik pælen op og kunne konstatere, at der var tæring der, hvor pælen var knækket.Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pælen var knækket på det sted, hvor plastkappen slutter, hvilket er ca. 90 cm over bunden i dette tilfælde.