Kontingenter

A-medlem (Senior med båd) 2.495 kr./år
B-medlem (Senior uden båd) 1.485 kr./år
Familiemedlem (C-medlem) 795 kr./år
Pensionist (C-medlem) 795 kr./år
Passiv (C-medlem) 795 kr./år
Junior (C-medlem) 795 kr./år
Indmeldelsesgebyr 0 kr.

Havnen

Indskud på pælekontrakt, plads 1 (Bredde under 2,25 m) 30.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 2 (Bredde 2,25 - 3,25 m) 35.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 3 (Bredde 3,25 - 4,25 m) 40.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 4 (Bredde 4,26 - 5,25 m) 50.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 5 (Bredde over 5,25 m) 60.000,00 kr. incl. moms
 
Se også rabat/henstandsordning vedr. pælepladskontrakter.
   
Nedenstående pladslejer og sæsonlejer gælder "pr. år"
(dvs. "sommer" + "vinter")
Pæleleje/bådplads 1 (A-medlem) 3.155,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 2 (A-medlem) 3.635,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 3 (A-medlem) 4.035,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 4 (A-medlem) 4.595,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 5 (A-medlem) 5.170,00 kr. incl. moms
 
Sæsonleje, plads 1 (B-medlem) 6.310,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 2 (B-medlem) 7.270,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 3 (B-medlem) 8.070,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 4 (B-medlem) 9.190,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 5 (B-medlem) 10.340,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, Jolleplads 2.295,00 kr. incl. moms
 
Mast / bom i skur 520,00 kr. incl. moms
Kranløft, mobilkran 835,00 kr. pr. løft (medlem)
Kranløft, mobilkran 1.485,00 kr. pr. løft (ikke-medlem)
Kranløft, elkran 265,00 kr. pr. løft (ikke-medlem)
Kranløft, elkran 215,00 kr. pr. løft (medlem)
Elkran, sæsonkort 2.120,00 kr. (medlem)
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler 265,00 kr. pr. sæson
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler 535,00 kr. pr. sæson
Øster Havnevej, vinteroplæg samt optagning/søsætning 2.020,00 kr. pr. sæson

 Gæster

Overnatning gæstesejler, båd over 12 meter 150 kr.
Overnatning gæstesejler, båd op til 12 meter 125 kr.
Gæstesejler - fra frihavn (miljøtillæg) 45 kr.
Autocamper 125 kr.
Brugerbetaling for el 10 kr.
Depositum badekort 40 kr.
Mastekran 50 kr. pr. gang
Slæbested for joller 100 kr. pr. gang

Sejlerskole

Sæsongebyr, seniorsejlerskole i Folkebåd & H-båd (udbydes ikke i 2017) 2.640,00 kr.
Sæsongebyr, seniorsejlerskole i J80 3.000,00 kr.
J80 kapsejlads, ugentlig deltagelse (excl. Kapsejladsbogen) 3.000,00 kr.
Kapsejladsbogen 125,00 kr.

Juniorer

Kontingent 795,00 kr. pr. år (opkræves i foråret)
Leje af Regattaoptimist-jolle / kapsejladsjolle 2.655 kr. pr. sæson / år
Leje af Optimist-jolle (øvet) 1.595 kr. pr. sæson / år
Leje af Optimist-jolle (begynder) 905 kr. pr. sæson / år
Leje af Laser-jolle, klasse 1 3.720 kr. pr. sæson / år
Leje af Laser-jolle, klasse 2 2.655 kr. pr. sæson / år
Leje af Feva-jolle 3.180 kr. pr. sæson / år
Leje af Tera-jolle 2.655 kr. pr. sæson / år
Leje af 29'er-jolle 6.365 kr. pr. sæson / år
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler 265 kr. pr. sæson
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler 535 kr. pr. sæson
 

Carsten Schmidt 9.12.2016