Kystvej 55, 6200 Aabenraa 7462 8985 4042 3346 asc@aabenraa-sejlclub.dk Mandag - søndag 8.00 - 9.00 & 15.00 -16.00

Rabat og afdragsmuligheder

Tilbud om afdragsordning på indskud til lejekontrakt.

Aabenraa Sejl Club kan tilbyde følgende alternative vilkår ved indbetaling af indskud på lejekontrakt til en havneplads:

Det er muligt at indgå aftale om at afdrage indskuddet over op til 3 år i op til 3 lige store dele.

Hvert afdrag vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 950 pr. år.

Opsiges kontrakten inden der er sket fuld indbetaling af indskud, vil det indbetalte indskud blive refunderet.

Rabatregler ved leje af 2 – 5 havnepladser.

Aabenraa Sejl Club tilbyder på sæsonleje basis at udleje 2 – 5 havnepladser med følgende rabatsatser:

2 pladser = 10 % rabat

3 pladser = 15 % rabat

4 pladser = 20 % rabat

5 pladser = 25 % rabat

De enkelte pladser prissættes efter gældende takstblad minus ovennævnte rabatsatser.

Ovennævnte gælder kun ved sæsonleje og kan kun etableres for én sæson.

Takstbladet vil blive opdateret med ovenstående information

Bestyrelsen I Aabenraa Sejl Club.

29. maj 2013